• img

  Jak prawidłowo wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

  Ustawodawca projektując przepis dotyczący wymogu opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (§ 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) ...
 • img

  Kiedy instrukcję należy przekazać do straży

  Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP należy przekazać dwie części instrukcji:   część pierwsza: warunki ochrony przeciwpożarowej § ...
 • img

  Najważniejsze przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego

  Aktów prawnych poświęconych ochronie przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwu pożarowemu jest bardzo dużo. Niektóre w całości poświęcone są omawianej tematyce, inne tylko w części. Najważniejszymi przepisami z tego zakresu są:
 • img

  Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków
 • img

  Gdzie są wymagane plany ewakuacji

  Plany ewakuacji w formie wywieszanych tablic zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wymagane są  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Plan ewakuacji powinien zostać umieszczony w miejscu widocznym, ...

Jak prawidłowo wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Ustawodawca projektując przepis dotyczący wymogu opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (§ 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) przewidział również wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego poprzez zapis w rozporządzeniu
„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów […] zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”. Tylko co rozumieć przez wdrożenie instrukcji?
Żeby stawiany przez ustawodawcę …


Kiedy instrukcję należy przekazać do straży

Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP należy przekazać dwie części instrukcji:
 

część pierwsza: warunki ochrony przeciwpożarowej § 6.1 pkt.1
część druga: plany graficzne zgodne z § 6.1 pkt. 8


Najważniejsze przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego

Aktów prawnych poświęconych ochronie przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwu pożarowemu jest bardzo dużo. Niektóre w całości poświęcone są omawianej tematyce, inne tylko w części. Najważniejszymi przepisami z tego zakresu są:


Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków


Gdzie są wymagane plany ewakuacji

Plany ewakuacji w formie wywieszanych tablic zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wymagane są  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Plan ewakuacji powinien zostać umieszczony w miejscu widocznym, w sposób zapewniający łatwy  dostęp do niego. Niestety rozporządzenie nie normuje nic więcej.


Kto może opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego mogą opracowywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Reasumując aby móc wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, m.in. opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego/ powinny spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:


Gdzie jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje  strefa zagrożenia wybuchem, lub:
 
 


Co powinna zawierać nowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zmieniły się wytyczne dotyczące opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokładny opis co powinna zawierać instrukcja przeciwpożarowa znajduje się w par. 6.1 wyżej wymienionego rozporządzenia. W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem doszły następujące pkt.: