Jak prawidłowo wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Ustawodawca projektując przepis dotyczący wymogu opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (§ 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) przewidział również wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego poprzez zapis w rozporządzeniu

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów […] zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”. Tylko co rozumieć przez wdrożenie instrukcji?

Żeby stawiany przez ustawodawcę wymóg był spełniony należy przede wszystkim zapoznać z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego wszystkich pracowników i użytkowników obiektu. Zapoznanie z instrukcją może się odbyć np. podczas szkolenia bhp lub szkolenia ppoż. Pracownik, który zapoznał się z instrukcją powinien fakt ten potwierdzić własnoręcznym podpisem np. na liście osób, które zapoznały się z instrukcją lub specjalnie przygotowanym oświadczeniu. Oświadczenia takie mogą być przechowywane w specjalnej do tego celu przeznaczonej teczce lub aktach osobowych pracownika.

Zdecydowanie najlepszą formą zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego są szkolenia bhp lub ppoż. Warunkiem jest oczywiście aby takie szkolenie bhp lub ppoż przewidywało w programie zapoznanie z instrukcją i nie odbywało się to kosztem innych tematów.

Aczkolwiek aby mówić o prawidłowym wdrożeniu instrukcji należy pamiętać również o przestrzeganiu jej postanowień oraz jeśli jest taka konieczność o wprowadzeniu w życie wszystkich zawartych w niej zaleceń.

Kategoria: instrukcja bezpieczeństwa pżarowego, szkolenia przeciwpżarowe
Tagi:, ,

Komentarzy: 7 do wpisu “Jak prawidłowo wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?”

Dodaj komentarz (+)

 1. Inspektor BHP says:

  U mnie w zakładzie pracy każdy nowy pracownik podczas szkolenia wstepnego bhp ma za zadanie zapoznanie się dodatkowo z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo ta tematyka poruszana jest podczas szkoleń bhp. Każdy pracownik podpisuje się na liście, która jest w formie załącznika do instrukcji. Zgadzam się, że szkolenia bhp i ppoż to najlepszy moment na zapoznanie się z instrukcją.

 2. Karol says:

  Ja swoim procownikom daję instrukcję do zapoznania się zawsze przed podjęciem przez nich pracy. Jako dodatkowy element szkolenia bhp wstępnego. Podczas szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oczywiście poruszane są tematy związane z ochroną przeciwpożarową a w nich zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Tak naprawdę to szkoda czasu aby to dzielić i tworzyć dodatkowe szkolenia. Lepiej zrobić jedno, trochę dłuższe a żeby było w nim szkolenie bhp i ppoż. Tylko nalezy pamiętać, że osoba prowadząca takie szkolenie powinna posiadać uprawnienia z obu tych dziedzin.

 3. Rafal says:

  Zgadzam się z @karol. Też daję instrukcję każdemy do zapoznania sie i potem taki delikwent podpisuje oswiadczenie, że się zapoznał.

 4. Ryszard says:

  z uwagą wertuję stronę, kosmetyczna uwaga:
  Jak praw(i)dłowo wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
  - szczególik, literówka a psuje obraz,

  pozdrawiam

 5. Joseph says:

  Panowie. Chodzi Wam tylko o potwierdzenie podpisem pracownika. Generalnie, dobrze sporządzona “Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku” jest dokumentem wymaganym do otrzymania pozwolenia na eksploatację i dotyczy tylko tego budynku. Przyjmując nowego pracownika i rzeczywiście dbając o jego bezpieczeństwo powinno się go zapoznać z IBP wszystkich budynków w zakładzie – tylko po co – wszystkie są jednakowe.

 6. admin says:

  @Joseph
  Nie do końca jest tak, że instrukcja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na eksploatację /odbioru budynku przez PSP./ Podczas odbioru sprawdza się czy budynek jest wykonany zgodnie z projektem budowlanym i przepisami. Tylko gdy w projekcie jest zapis, że instrukcja powinna być opracowana przed oddaniem obiektu do użytkowania jest ona wymagana. W przeciwnym razie nie jest wymagana na czas odbioru ale praktycznie w 100% bedzie zalecenie jej opracowania w okreslonym terminie.

  Jeśli chodzi o drugą część wypowiedzi to się zgadzam, i tu rola prewentystów żeby takie perełki wylapywali i oddawali do poprawy:)

 7. Lina says:

  Czy właściciel budynku musi przekazać instrukcję pożarową każdemu wynajmującemu(zarządcy) budynku? czyli jeżeli jest firma jest jedna ale kilku wynajmujący to każdy z nich musi otrzymać instrukcję PPOŻ ??

Zostaw odpowiedź