Kto może opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego mogą opracowywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Reasumując aby móc wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, m.in. opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego/ powinny spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
 • wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
 • lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera lub technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – inżyniera lub technika pożarnictwa.

Podstawa prawna:
Dokładny zapis znajduje się w art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Kategoria: instrukcja bezpieczeństwa pżarowego, ochrona przeciwpożarowa
Tagi:, , , , , ,

Komentarzy: 11 do wpisu “Kto może opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”

Dodaj komentarz (+)

 1. Mariusz says:

  Dobrze, że powstała taka strona a dokładnie ten artykuł. Nadal ludzie twierdzą, że każdy może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Może uświadomi to osoby, które nie posiadają uprawnień a wykonują czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym opracowują instrukcje ppoż, że robią to bezprawnie. Bardzo często spotyka się instrukcje opracowane np. przez jakiegoś nauczyciela, któremu zlecił to dyrektor szkoły…

 2. Paweł says:

  Panie Mariuszu,
  Zleciłem zapoznanie się z treściami niniejszego aktu prawnego trzem niezależnym prawnikom. Wszyscy stwierdzili, że nie wynika z niego JEDNOZNACZNIE kto może, a komu zabronione jest wykonywanie konkretnie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  Jestem daleki od twierdzenia, iż każdy może to robić. Rzeczywiście powinny zająć się tym osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Chciałbym zwrócić jednak uwagę na pewien aspekt – Czy w jakimś akcie prawnym znajduje się zapis: Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to czynność z zakresu ochrony przeciwpożarowej? Nie ma, i to moim zdaniem jest linia obrony, np. dyrektora szkoły, który zlecił stworzenie instrukcji przykładowo nauczycielowi. Póki sprawa ta nie zostanie jednoznacznie określona, myślę że w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z podobnymi praktykami.

 3. admin says:

  Dziękuję za merytoryczną dyskusję aczkolwiek nie mogę się z zgodzić z Panem Pawłem. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest jak najbardziej czynnością z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Może świadczyć o tym nawet podstawa prawna z jakiej wynika obowiązek opracowania instrukcji tj. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jako praktyczny dowód wnoszący coś do dyskusji przytoczę stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Artykuł pt. Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Aczkolwiek czekam na dalszy ciąg dyskusji.
  Pozdrawiam

 4. Paweł says:

  Szanowni Państwo,
  Bardzo się cieszę, że Komendant Główny PSP zajął takie stanowisko w tej sprawie. Jest to bez wątpienia liczący się w tej kwestii argument. Nie mniej jednak przedstawiłem w poprzedniej wypowiedzi linię obrony, z którą spotkałem się osobiście wiele razy. Jest ona reprezentowana przez osoby, których nie stać, bądź “szkoda” im pieniędzy na profesjonalne wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto niepokoi mnie fakt, iż osoby te, moim zdaniem, bez problemu znajdą prawnika, który udowodni wspomniane niejednoznaczności. Pomijając opłacalność takiego zabiegu, to jest problem. Artykuł nie ma takiej mocy sprawczej jak rozporządzenie. W związku z powyższym, czy nie warto zastanowić się, by określić prawnie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

 5. admin says:

  Dla mnie sprawa jest jasna i nie do podważenia przez żadnego prawnika.

  a) Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  b) Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby z uprawnieniami określonymi w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

  Oczywiście rozumiem, że nie wszystkich stać na zlecenie tego zewnętrznej firmie, aczkolwiek takie są przepisy. Zawsze można poszukać kogoś kto zrobi “to po kosztach”, tłumacząc mu trudną sytuację finansową itp. Myślę, że ktoś się znajdzie.

  Wracając do tematu instrukcji. Czy myśli Pan, że nauczyciel pracujący np. w dwukondygnacyjnym przedszkolu będzie wiedział, że w budynku wymagany jest system oddymiania na klatce, drogi ewakuacyjne muszą być wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne itp? Kto poniesie odpowiedzialność jak dojdzie do tragedii w takim miejscu? Oczywiście osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową, ciekawi mnie czy taki nauczyciel wykonujący instrukcję bez wymaganych uprawnień też?. A dzięki dobrze zrobionej instrukcji taki np. dyrektor dowie się, że w jego przedszkolu nie ma systemu oddymiania i przez to budynek jest “zagrażający życiu” i straż pożarna może wydać zakaz użytkowania. Nie wspomnę o odpowiedzialności za taki stan rzeczy w przypadku powstania pożaru. To tylko przykład pokazujący, że nie chodzi tylko o uprawnienia ale też o wiedzę potrzebną do opracowania instrukcji.

  Pozdrawiam

 6. Paweł says:

  Jeśli chodzi o odpowiedzialność za ewentualną tragedię, przeważnie ponosi ją osoba odpowiedzialna prawnie za bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. Chociaż fakt, iż pod instrukcją musi podpisać się się osoba sporządzająca (nie tylko wdrażająca) jest pocieszający. Kończy się era autorów “widmo”, którzy mieli za nic odpowiedzialność za wykonanie instrukcji kiepskiej jakości.

  Wracając do aspektu oświaty – powiem więcej. Taki nauczyciel, nie posiadając odpowiedniej wiedzy i umiejętności, może sięgnąć do internetowych źródeł. Nie chcę wyrażać się negatywnie o instrukcjach zamieszczanych w sieci. Niektóre z nich są na prawdę wartościowe (np. Port w Gdyni). Ze swojego doświadczenia jednak wiem, że nie ma takich wiele. Przykładowo aktualizowałem instrukcję szkoły podstawowej, w której rozdział dotyczący prac niebezpiecznych pod względem pożarowym jednoznacznie odnosił się do…lakierni. Podobnych “nieporozumień” mogę przytaczać wiele. Większość z nich ma swoje źródło w świetnej metodzie powielania treści “ctrl + C, ctrl + V”, metodzie stosowanej przede wszystkim przez osoby, które wiedzą niewiele o aspektach ochrony przeciwpożarowej.

  My Polacy mamy kapitalną umiejętność doszukiwania się błędów i tzw. “dziury w całym”. W tym przypadku jest to bardzo zalecana cecha. Myślę jednak, że warto pójść dalej. Czy widzi Pan jakiś sposób na poprawę obecnej sytuacji, mianowicie wykonywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przez osoby bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności?

 7. admin says:

  Tutaj muszę się zgodzić, że bardzo dużo instrukcji to kopiuj wklej. Tylko autorzy tych kwiatków jak np. przytoczony przypadek prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w lakierni i instrukcja dla szkoły muszą zrozumieć, że się podpisują pod taką instrukcją! Śmiem jednak twierdzić, że przykładowa instrukcja to za mało aby zrobić poprawna instrukcją dla budynku i być pewnym, że jest dobra. Wystarczy, że zmieni się kategoria zagrożenia ludzi, powierzchnia lub wysokość budynku a już zupełnie inne wymagania musi spełniać budynek. Nie mówię tutaj o budynkach PM, bo tam jest jeszcze trudniej. Bez potrzebnej wiedzy nie da się tego dobrze zrobić.

  O tym kto jest odpowiedzialny za opracowanie instrukcji a tym samym za ochronę przeciwpożarową w budynku będzie oddzielny artykuł. Nawet z problematycznymi przykładami.

  Jeśli chodzi o sposób poprawienie obecnej sytuacji to jest tylko jeden. Zwiększenie świadomości ludzi, że do zajmowania się ochroną przeciwpożarową trzeba mieć wiedzę i uprawnienia. Tutaj największa rola osób zajmujących się tą dziedziną no i przede wszystkim komórek kontrolno – rozpoznawczych w Komendach Powiatowych Państwowych Strażach Pożarnych. Jeśli prewentysta zakwestionuję instrukcję czy to pod względem merytorycznym czy to posiadanych uprawnień do jej opracowania taki delikwent następnym razem się przyłoży albo zrozumie, że nie może wykonywać tych czynności. Chyba najskuteczniejszy sposób. Najgorsze jest w tym, to że dla osób zlecających opracowanie ważna jest tylko cena lub brak kosztów w przypadku zlecenia tego swojemu pracownikowi.

  Bardzo rzadko ktoś pyta jakie uprawnienia ma osoba opracowująca, czasami tylko czy instrukcja będzie zgodna z przepisami. Tutaj dla takich ludzi duży plus (+). Nie liczy się jakiej jakości będzie instrukcji, i czy cokolwiek zmieni/poprawi w zakresie bezpieczeństwa ppoż w obiekcie. Mam nadzieję, że ta strona też pozytywnie wpłynie na świadomość ludzi.

 8. Maciek says:

  Ostatnio podczas audytu i kontroli wymaganych dokumentów w jednym z hoteli w Krakowie widziałem na własne oczy Instrukcję opracowaną przez strażaka z KW PSP w Krakowie. Widziałem wiele Instrukcji na oczy, sam czasami piszę, ale tak słabej i wprowadzącej w błąd (np. złe opisy rodzajów hydrantów, wewnętrznych, w hotelu są zainstalowane 2 hydranty a według Instrukcji 5, hydrantów zewnętrznych w Instrukcji jest 4 sztuki a w rzeczywistości są 2, to tylko kilka z wielu błędów w opracowaniu). Sam jestem specjalista ds.bezpieczeństwa pożarowego, ale nie piszę w Instrukcjach głupot, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Żeby pisać Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego jak widać nie wystarczy tylko pracować w KW PSP, trzeba jeszcze umieć to odpowiednio robić,

 9. andrzej says:

  ja mam tylko jedno pytanie: kto moze dokonac aktualizacji instrukcji przeciwpozarowej, jest taki wymog, w budynku nic sie nie zmienilo, zostala sporzadzona instrukcja ale co 2 lata nalezy ja aktualizowac ale nie wiem po co?????? czy to musi byc osoba z uprawnieniami

 10. admin says:

  To pytanie pojawiło się już w artykule aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Proszę tam sprawdzić. Pozdrawiam

 11. opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego says:

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to nie jakiś zwitek kilku kartek papieru. Instrukcja musi być rzetelnie i fachowo opracowana, pracownicy przeszkoleni oraz zapoznani z jej treścią. Uważam iż tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym mogą opracowywać taką instrukcję.

Zostaw odpowiedź