Archiwum kategorii ‘instrukcja bezpieczeństwa pżarowego’

Jak prawidłowo wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

1 October 2012 | Autor: admin | Komentarzy: 7
Ustawodawca projektując przepis dotyczący wymogu opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (§ 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) ...

Kiedy instrukcję należy przekazać do straży

24 July 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 7
Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP należy przekazać dwie części instrukcji:   część pierwsza: warunki ochrony przeciwpożarowej § ...

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

13 June 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 11
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków

Kto może opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

13 June 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 11
Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego mogą opracowywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Reasumując aby móc wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, m.in. opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego/ powinny spełniać co najmniej ...

Gdzie jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

13 June 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 11
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje  strefa zagrożenia wybuchem, ...

Co powinna zawierać nowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

13 June 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 3
Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zmieniły się wytyczne dotyczące opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokładny opis co ...