Archiwum kategorii ‘ochrona przeciwpożarowa’

Najważniejsze przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego

16 June 2011 | Autor: admin | Brak komentarzy
Aktów prawnych poświęconych ochronie przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwu pożarowemu jest bardzo dużo. Niektóre w całości poświęcone są omawianej tematyce, inne tylko w części. Najważniejszymi przepisami z tego zakresu są:

Kto może opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

13 June 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 11
Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego mogą opracowywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Reasumując aby móc wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, m.in. opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego/ powinny spełniać co najmniej ...