Archiwum kategorii ‘wymagania przeciwpożarowe’

Kiedy instrukcję należy przekazać do straży

24 July 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 7
Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP należy przekazać dwie części instrukcji:   część pierwsza: warunki ochrony przeciwpożarowej § ...

Najważniejsze przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego

16 June 2011 | Autor: admin | Brak komentarzy
Aktów prawnych poświęconych ochronie przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwu pożarowemu jest bardzo dużo. Niektóre w całości poświęcone są omawianej tematyce, inne tylko w części. Najważniejszymi przepisami z tego zakresu są:

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

13 June 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 11
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków

Gdzie są wymagane plany ewakuacji

13 June 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 12
Plany ewakuacji w formie wywieszanych tablic zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wymagane są  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Plan ewakuacji powinien zostać umieszczony w miejscu widocznym, ...

Gdzie jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

13 June 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 11
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje  strefa zagrożenia wybuchem, ...