Wpisy oznaczone ‘aktualizacja instrukcji’

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

13 June 2011 | Autor: admin | Komentarzy: 11
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków